De Oudercommissie van onze BSO bestaat uit minimaal 2 ouders en maximaal 4 ouders en behartigt de belangen van de ouders (en kinderen) van onze BSO.

De Oudercommissie:
- denkt mee over het pedagogisch beleidsplan en werkplan van de BSO
- kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of de directie
- heeft een verzwaard adviesrecht op diverse punten (art 2.17 wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
- heeft instemmingsrecht op tal van beleidszaken
.

De Oudercommissie van BSO Padvinders komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn sessies van minimaal een halfuur, afhankelijk van de agendapunten die vooraf worden opgesteld.

Onze Oudercommissie bestaat uit de leden:

  • mevrouw Rea Biekman
  • mevrouw Kiara Salmiento Reynoso

Mocht u vragen hebben of wilt u zich aanmelden bij de Oudercommissie dan kunt u een e-mail sturen naar de Oudercommissie: oc.bsopadvinders@gmail.com

Voor meer informatie over de Oudercommissie kunt u ook bellen met Rajiv Gharbharan: 06-49 340 123.