Ziektesymptomen

Twijfelt u of uw kind naar de BSO gebracht kan worden? Als u voor 08:00 uur in de ochtend opbelt kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerker of dit verstandig is. Als uw kind komt dan is het raadzaam om de symptomen van uw kind uitgebreid te beschrijven zodat de pedagogisch medewerker hier extra alert op is. Het is altijd aan te raden om uw mobiel aan te houden in het geval wij met u moeten overleggen. 

Besmettelijke ziekte

Het is natuurlijk nooit fijn dat uw kind een overdraagbare ziekte heeft. Het is echter van belang dat wij hier voorzichtig mee om gaan zodat de rest van de BSO kinderen de besmettelijke ziekte niet oplopen of verder verspreid. In hele uitzonderlijke gevallen zullen wij u vragen om uw kind thuis te houden. De pedagogisch medewerker zal dit altijd onderbouwen met advies vanuit de GGD.

Wij hanteren de richtlijnen van het document: 'Gezondheidsrisico's in een basisschool-BSO september 2014'. Dit document is opgesteld door het landelijk centrum hygiëne en veiligheid (LCHV) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Medicijn gebruik

Het toedienen van willekeurige medicijn is niet toegestaan op de BSO. Het is wel toegestaan om door een arts voorgeschreven medicijn toe te dienen. De pedagogisch medewerker dient het medicijn toe op het moment dat het medicijnformulier correct is ingevuld.