Openingstijden

Onze openingstijden zijn dagelijks van 07:00-08:30 uur (VSO) 14:00-18:00 en 12:45-18:00 uur ( op de woensdag). Daarnaast zijn wij in de schoolvakanties geopend van 07:00-18:00 uur. Het hele jaar door kan uw kind doordeweeks naar de BSO, wij zijn namelijk 52 weken per jaar op werkdagen geopend. Alleen tijdens de algemeen erkende feestdagen zijn onze locaties gesloten. Dit zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en Kerstmis (25 en 26 december). Op Bevrijdingsdag (5 mei 2020) zijn de locaties eens in de vijf jaar gesloten conform de CAO. Op Goede Vrijdag is onze BSO-locatie gewoon geopend.

Daarnaast zijn wij ook gesloten op onze jaarlijkse 2 studiedagen:

- Laatste vrijdag van maart en september ( 30 maart en 28 september).Let op: 30 maart valt dit jaar op goede vrijdag en zijn wij dus gesloten. 

 

Groep

Bij de BSO spreken we van een basisgroep: een vaste groep kinderen met vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten. De kinderen zijn tussen de 4 en 13 jaar, er geldt een maximale groepsgrootte van 20 kinderen in een basisgroep met twee vaste pedagogisch medewerkers. De kind-ratio van een leidster is dus 1 op 10. Een achterwacht is altijd bereikbaar en dient in geval van nood binnen 15 minuten op de locatie te zijn. Meer informatie over de achterwachtregeling en kind-ratio vindt u in het pedagogisch beleidsplan.

Dagindeling

Tijdens de schooldagen is onze dagindeling als volgt.

  • 07:00 – 08:00 Het voorschool programma begint. Uw kind krijgt brood met allerlei verschillend beleg, vla of yoghurt met cruesli en water. 

  • 08:05 – 08:30 Uw kind wordt naar school gebracht door de pedagogisch medewerker.

  • 14:00 – 14:45 De kinderen komen aan op de BSO, ondernemen zelf een activiteit of komen even bij.

  • 14:45 – 15:00 Kringmoment, de leidster reflecteert de schooldag en neemt de planning door.

  • 15:00 – 16:00 Kinderen spelen zelf in de hoeken of doen mee met de georganiseerde activiteit.
  • 16:00 – 16:30 De kinderen krijgen een warme maaltijd.
  • 16:30 – 17:30 Kinderen spelen zelf in de hoeken of doen mee met de georganiseerde activiteit.
  • 17:30 – 17:40 Kinderen eten snack of fruit.
  • 17:40 – 18:00 Rustige activiteit, de kinderen lezen of kijken tv voor het ophalen.

Pedagogisch beleids- en werkplan

In ons pedagogisch beleids- en werkplan kunt u lezen hoe wij denken over de opvoeding van uw kind en hoe wij te werk gaan. Daarnaast bieden deze plannen houvast voor de pedagogisch medewerkers en wordt onze organisatie nog transparanter. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van het dagelijks handelen in ons kindercentrum. De praktische uitvoering van het beleidsplan wordt beschreven in het pedagogisch werkplan. In het werkplan staat bijvoorbeeld hoe wij omgaan met ‘Pesten’, welke ‘Huisregels’ geven wij mee aan de kinderen. U kunt op ons kantoor altijd ons pedagogische beleids- en werkplan inzien.