In ons pedagogisch beleids- en werkplan kunt u lezen hoe wij denken over de opvoeding van uw kind en hoe wij te werk gaan. Daarnaast bieden deze plannen houvast voor de pedagogisch medewerkers en wordt onze organisatie nog transparanter. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van het dagelijks handelen in ons kindercentrum. De praktische uitvoering van het beleidsplan wordt beschreven in het pedagogisch werkplan. In het werkplan staat bijvoorbeeld hoe wij omgaan met ‘Pesten’, welke ‘Huisregels’ geven wij mee aan de kinderen. U kunt op ons kantoor altijd ons pedagogische beleids- en werkplan inzien.