Bij de BSO spreken we van een basisgroep: een vaste groep kinderen met vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten. De kinderen zijn tussen de 4 en 13 jaar, er geldt een maximale groepsgrootte van 20 kinderen in een basisgroep met twee vaste pedagogisch medewerkers. De kind-ratio van een leidster is dus 1 op 10. Een achterwacht is altijd bereikbaar en dient in geval van nood binnen 15 minuten op de locatie te zijn. Meer informatie over de achterwachtregeling en kind-ratio vindt u in het pedagogisch beleidsplan.